Νεοελληνικές σπουδές στην Ευρώπη, μια συνέντευξη με τον καθ. κ. Κ. Δημάδη

Wissensbasis

Konstantinos Dimadis
Titel Νεοελληνικές σπουδές στην Ευρώπη, μια συνέντευξη με τον καθ. κ. Κ. Δημάδη
Autor*in Δημάδης, Κωνσταντίνος
Autor*in Μπαλάνος, Κώστας
Publikation Exantas
Band 4
Datum 2006
Seiten 24-26
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung