[Βιβλιοκριτική]: Βασ.Ι. Λαζανά-Λάμπρου Μυγδάλη: "Το έπος του Μεσολογγίου. Η απήχηση του στη Γερμανική ποίηση της ίδιας εποχής". Εισαγωγή- Γερμανικό κείμενο, Ελληνική μετάφραση-Σχόλια

Titel [Βιβλιοκριτική]: Βασ.Ι. Λαζανά-Λάμπρου Μυγδάλη: "Το έπος του Μεσολογγίου. Η απήχηση του στη Γερμανική ποίηση της ίδιας εποχής". Εισαγωγή- Γερμανικό κείμενο, Ελληνική μετάφραση-Σχόλια
Autor*in Γεωργοβασίλης, Δημοσθένης Γ.
Publikation Νέα Εστία
Band 131
Ausgabe 1558
Datum 1992
Seiten 788-790
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung