Η ανακάλυψη των ελληνικών δημοτικών τραγουδιών. Προϋποθέσεις,προσπάθειες και η δημιουργία της πρώτης συλλογής

Titel Η ανακάλυψη των ελληνικών δημοτικών τραγουδιών. Προϋποθέσεις,προσπάθειες και η δημιουργία της πρώτης συλλογής
Autor*in Πολίτης, Αλέξης
Ort Athen
Verlag Θεμέλιο
Datum 1984
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung