Ιωάννης Νικολίδης και Anton Stoerck. Ταύτιση κειμένου της "Ερμηνείας περί του πως πρέπει να θεραπεύεται το γαλλικόν πάθος, ήγουν η μαλαφράντζα", Βιέννη 1794

Titel Ιωάννης Νικολίδης και Anton Stoerck. Ταύτιση κειμένου της "Ερμηνείας περί του πως πρέπει να θεραπεύεται το γαλλικόν πάθος, ήγουν η μαλαφράντζα", Βιέννη 1794
Autor*in Καραμπερόπουλος, Δημήτριος
Buchtitel Νεοελληνικός Διαφωτισμός (απόπειρα μιας ερευνητικής συγκομιδής)
Ort Κοζάνη
Datum 1999
Seiten 119-141
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung