Μπέρτολτ Μπρεχτ. Η πρόσληψη του έργου του στην Ελλάδα

Titel Μπέρτολτ Μπρεχτ. Η πρόσληψη του έργου του στην Ελλάδα
Autor*in Βελουδής, Γιώργος
Publikation Το Βήμα
Datum 13.08.2006
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung