Η σχέση του Κωνσταντίνου Μιχαήλ Κούμα με τη Γερμανική φιλοσοφία και ειδικότερα με το έργο του Wilhelm Traugott Krug: κρηπίς φιλοσοφίας και Fundamentalphilosophie

Titel Η σχέση του Κωνσταντίνου Μιχαήλ Κούμα με τη Γερμανική φιλοσοφία και ειδικότερα με το έργο του Wilhelm Traugott Krug: κρηπίς φιλοσοφίας και Fundamentalphilosophie
Autor*in Παπαδημητρίου, Ευαγγελία
Universität Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Σχολή Φιλοσοφική. Τμήμα Φιλοσοφίας. Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας
Ort Ιωάννινα
Datum 2000
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung