Ανδρέας Ανδρεάδης, Γενικαί Αρχαί Φορολογίας. Πανεπιστημιακοί παραδόσεις εκδιδομέναι μετά τινών προσθηκών υπό Αγγέλου Θ. Αγγελοπούλου, Αθήνα: Ζαχαρόπουλος 1935.

Wissensbasis

Andreas M. Andreadis
Titel Ανδρέας Ανδρεάδης, Γενικαί Αρχαί Φορολογίας. Πανεπιστημιακοί παραδόσεις εκδιδομέναι μετά τινών προσθηκών υπό Αγγέλου Θ. Αγγελοπούλου, Αθήνα: Ζαχαρόπουλος 1935.
Autor*in Ανδρεάδης, Ανδρέας
Ort Αθήνα
Verlag Ζαχαρόπουλος
Datum 1935
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung