Η έρευνα και η εφαρμογή του βυζαντινού δικαίου από την ελληνική επιστήμη κατά τον 19ο αιώνα

Wissensbasis

Spyros Troianos
Titel Η έρευνα και η εφαρμογή του βυζαντινού δικαίου από την ελληνική επιστήμη κατά τον 19ο αιώνα
Autor*in Τρωιάνος, Σπύρος Ν.
Herausgeber*in Χρυσός, Ευάγγελος
Buchtitel Ένας νέος κόσμος γεννιέται. Η εικόνα του ελληνικού πολιτισμού στη γερμανική επιστήμη κατά τον 19ο αιώνα
Ort Αθήνα
Verlag Ακρίτας
Datum 1996
Seiten 167-189
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung