Ταυτότητα, λογοτεχνία και γλώσσα ή Μισός αιώνας Ελλήνων στη Γερμανία

Wissensbasis

Konstantinos Dimadis
Titel Ταυτότητα, λογοτεχνία και γλώσσα ή Μισός αιώνας Ελλήνων στη Γερμανία
Autor*in Eideneier, Νίκη
Herausgeber*in Δημάδης, Κωνσταντίνος Α.
Buchtitel Ταυτότητες στον ελληνικό κόσμο (από το 1204 έως σήμερα) Δʹ Ευρωπαϊκό Συνέδριο Νεοελληνικών Σπουδών Γρανάδα, 9-12 Σεπτεμβρίου 2010. Πρακτικά
Band 5
Ort Αθήνα
Verlag Ευρωπαϊκή Εταιρεία Νεοελληνικών Σπουδών
Datum 2011
Seiten 731-740
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung