Η προήγηση κατά την ταυτόχρονη διερμηνεία από τη γερμανική στην ελληνική γλώσσα: έρευνα βασισμένη στη μελέτη σώματος κειμένων

Titel Η προήγηση κατά την ταυτόχρονη διερμηνεία από τη γερμανική στην ελληνική γλώσσα: έρευνα βασισμένη στη μελέτη σώματος κειμένων
Autor*in Λιόντου, Κωνσταντίνα Σ.
Universität Universitat Wien
Ort Wien
Datum 2012
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung