‚Ο Εχθρός εντός των τειχών’. Όψεις του δωσιλογισμού στην Ελλάδα της Κατοχής

Wissensbasis

Hagen Fleischer
Titel ‚Ο Εχθρός εντός των τειχών’. Όψεις του δωσιλογισμού στην Ελλάδα της Κατοχής
Herausgeber*in Μιχαηλίδης, Βασίλης
Herausgeber*in Νικολακόπουλος, Ηλίας
Herausgeber*in Fleischer, Hagen
Ort Αθήνα
Verlag Ελληνικά Γράμματα
Datum 2006
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung