Προοπτικές της τοπικής Δημοκρατίας. Ένας ελληνογερμανικός διάλογος για την τοπική αυτοδιοίκηση

Titel Προοπτικές της τοπικής Δημοκρατίας. Ένας ελληνογερμανικός διάλογος για την τοπική αυτοδιοίκηση
Herausgeber*in Χλέπας, Νικόλαος-Κομνηνός
Hrsg. der Reihe Μακρυδημήτρης, Αντ.
Hrsg. der Reihe Παπαδημητρίου, Γιώργος
Ort Αθήνα
Verlag Σάκκουλας
Datum 1998
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung