Ο Ιωάννης Παπαδιαμαντόπουλος μεταφραστής του «Βερθέρου» του Goethe

Titel Ο Ιωάννης Παπαδιαμαντόπουλος μεταφραστής του «Βερθέρου» του Goethe
Autor*in Παπαγεωργίου, Αλέκος Γ.
Publikation Παρνασσός
Band 5
Ausgabe 2
Datum 1963
Seiten 233-253
Weiteres Papadiamantopoulos, Moreás, Goethe
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung