Διασπορά, εντοπιότητα και εθνική κληρονομιά. Οι ελληνικές αρχαιότητες κατά τους τελευταίους προεπαναστατικούς χρόνους

Wissensbasis

Leo von Klenze
Titel Διασπορά, εντοπιότητα και εθνική κληρονομιά. Οι ελληνικές αρχαιότητες κατά τους τελευταίους προεπαναστατικούς χρόνους
Autor*in Τόλιας, Γιώργος
Herausgeber*in Ματθαίου, Σοφία
Herausgeber*in Χατζηδημητρίου, Αθηνά
Buchtitel «Ξενιτεμένες» ελληνικές αρχαιότητες. Αφετηρίες και διαδρομές
Ort Αθήνα
Verlag Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών (ΕΙΕ/ΙΝΕ)
Datum 2012
Seiten 79-104
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung