Ο Γερμανός πρόξενος στον Βόλο Έλμουτ Σέφελ. Ένας αληθινός θρύλος. Der deutsche Konsul in Volos Helmut Scheffel. Εine wahre Legende

Titel Ο Γερμανός πρόξενος στον Βόλο Έλμουτ Σέφελ. Ένας αληθινός θρύλος. Der deutsche Konsul in Volos Helmut Scheffel. Εine wahre Legende
Autor*in Μπενέκος, Δημήτριος
Ort Βόλος
Verlag Εκδόσεις Παιδεία
Datum 2012
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung