Ελληνογερμανικές μουσικές σχέσεις κατά τη περίοδο 1933-1945

Titel Ελληνογερμανικές μουσικές σχέσεις κατά τη περίοδο 1933-1945
Autor*in Βρυζάκη, Ούρσουλα-Αθανασία
Publikation Exantas
Ausgabe 16
Datum 2012
Seiten 62-69
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung