Η νεοελληνική «βορειομανία» : η ρήξη με το ρομαντικό παρελθόν

Wissensbasis

Konstantinos Dimadis
Titel Η νεοελληνική «βορειομανία» : η ρήξη με το ρομαντικό παρελθόν
Autor*in Κασίνης, Κ.Γ.
Herausgeber*in Δημάδης, Κωνσταντίνος Α.
Buchtitel Συνέχειες, ασυνέχειες, ρήξεις στον ελληνικό κόσμο (1204-2014) : οικονομία, κοινωνία, ιστορία, λογοτεχνία : Ε’ Ευρωπαϊκό Συνέδριο Νεοελληνικών Σπουδών της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Νεοελληνικών Σπουδών Θεσσαλονίκη, 2-5 Οκτωβρίου 2014 : πρακτικά = Continuities, discontinuities, ruptures in the Greek World (1204-2014) : economy, society, history, literature : 5th European Congress of Modern Greek Studies of the European Society of Modern Greek Studies : proceedings
Band 3
Ort Αθήνα
Verlag Ευρωπαϊκή Εταιρεία Νεοελληνικών Σπουδών
Datum 2015
Seiten 119-138
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung