[Μουσική κριτική:] Η όπερα της Στουτγάρδης. Έργα Καρλ Ορφ

Titel [Μουσική κριτική:] Η όπερα της Στουτγάρδης. Έργα Καρλ Ορφ
Autor*in Χαμουδόπουλος, Δ.Α.
Publikation Νέα Εστία
Band 82
Ausgabe 966
Datum 1967
Seiten 1317-1320
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung