Πανεπιστημιακά ιδρύματα και φοιτητική δράση κατά τα έτη 1940-1944

Titel Πανεπιστημιακά ιδρύματα και φοιτητική δράση κατά τα έτη 1940-1944
Autor*in Λυγούρα, Αναστασία
Universität Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών. Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Ιστορίας
Ort Αθήνα
Datum 2010
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung