Η Ιφιγένεια του Γκαίτε και η συμμετοχή της στην πορεία του νεοελληνικού θεάτρου

Titel Η Ιφιγένεια του Γκαίτε και η συμμετοχή της στην πορεία του νεοελληνικού θεάτρου
Autor*in Σπάθης, Δημήτρης
Herausgeber*in Βιβιλάκης, Ιωσήφ
Buchtitel Στέφανος : τιμητική προσφορά στον Βάλτερ Πούχνερ
Ort Αθήνα
Verlag Ergo
Datum 2007
Seiten 1129-1141
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung