Ελληνικά σχολεία στη Γερμανία. Παρελθόν, παρόν και μέλλον

Wissensbasis

Io Amanaki
Titel Ελληνικά σχολεία στη Γερμανία. Παρελθόν, παρόν και μέλλον
Autor*in Μάρκου, Γεώργιος
Autor*in Δαμανάκης, Μιχάλης
Autor*in Παπαλεξοπούλου, Έφη
Autor*in Μιχελακάκη, Θεοδοσία
Autor*in Γκότοβος, Αθανάσιος Ε.
Autor*in Ανδρεαδάκης, Νικόλαος
Herausgeber*in Δαμανάκης, Μιχάλης
Ort Αθήνα
Verlag Gutenberg
Datum 2011
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung