Στέμμα και Σβάστικα. Η Ελλάδα της Κατοχής και της Αντίστασης (1941-1944)

Titel Στέμμα και Σβάστικα. Η Ελλάδα της Κατοχής και της Αντίστασης (1941-1944)
Autor*in Fleischer, Hagen
Band 2
Ort Αθήνα
Verlag Εκδόσεις Παπαζήση
Datum 1995
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung