Το Ελληνικό Ιστορικό Δράμα. Από τον 19ο στον 20ό αιώνα

Titel Το Ελληνικό Ιστορικό Δράμα. Από τον 19ο στον 20ό αιώνα
Autor*in Χατζηπανταζής, Θόδωρος
Ort Ηράκλειο
Verlag Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης
Datum 2006
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung