Ο Φαύστος ελληνιστί (Αισθητική μελέτη)

Titel Ο Φαύστος ελληνιστί (Αισθητική μελέτη)
Autor*in Αποστολίδης, Πέτρος Κ.
Publikation Απόλλων
Ausgabe 43
Datum 1886
Seiten 681-684
Weiteres Δημοσιεύεται σε συνέχειες στα επόμενα τεύχη: 44(1886), 45(1887)
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung