Αγωνιστές του εικοσιένα: 20 σχέδια με μολύβι του Καρλ Κρατσάιζεν

Titel Αγωνιστές του εικοσιένα: 20 σχέδια με μολύβι του Καρλ Κρατσάιζεν
Autor*in Krazeisen, Karl
Mitarbeiter*in Πρεβελάκης, Παντελής
Ort Αθήνα
Verlag Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών
Datum 1971
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung