Αφηγηματική τεχνική και ιδεολογία: Οι λογοτεχνικές προσδοκίες της αριστεράς (1945–1955) και η περίπτωση του Δημήτρη Χατζή. Η υποδοχή της Φωτιάς (1946) και του Τέλους της μικρής μας πόλης (1953) στα περιοδικά Ελεύθερα Γράμματα (1946) και Νέος Κόσμος (1954)

Titel Αφηγηματική τεχνική και ιδεολογία: Οι λογοτεχνικές προσδοκίες της αριστεράς (1945–1955) και η περίπτωση του Δημήτρη Χατζή. Η υποδοχή της Φωτιάς (1946) και του Τέλους της μικρής μας πόλης (1953) στα περιοδικά Ελεύθερα Γράμματα (1946) και Νέος Κόσμος (1954)
Autor*in Χαραλαμπίδου, Νάτια
Herausgeber*in Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Buchtitel Μνήμη Σταμάτη Καρατζά
Ort Θεσσαλονίκη
Verlag Επιστημονική Επετηρίδα Φιλοσοφικής Σχολής
Datum 1990
Seiten 287–332
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung