Ιχνηλατώντας την Ιστορία. Οι ανατολικογερμανικές εκδόσεις του έργου του Δημήτρη Χατζή

Titel Ιχνηλατώντας την Ιστορία. Οι ανατολικογερμανικές εκδόσεις του έργου του Δημήτρη Χατζή
Autor*in Βραζιτούλης, Γιώργος Μ.
Datum 2011
Weiteres Ελαφρώς επεξεργασμένη αναδημοσίευση δυο άρθρων από την εφημερίδα Ηπειρωτικός Αγών των Ιωαννίνων, στις 23.12.2010 και 13.01.2011, για το έργο του Δημήτρη Χατζή στην πρώην Λαϊκή Δημοκρατία της Γερμανίας.
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung