Έλμουτ Σέφελ: ένας πρόξενος με ψυχικό σθένος. Μεταξύ καθήκοντος και ηθικής. Helmut Scheffel: ein Konsul mit Zivilcourage. Zwischen Pflicht und Moral

Titel Έλμουτ Σέφελ: ένας πρόξενος με ψυχικό σθένος. Μεταξύ καθήκοντος και ηθικής. Helmut Scheffel: ein Konsul mit Zivilcourage. Zwischen Pflicht und Moral
Autor*in Μπενέκος, Δημήτριος
Ort Βόλος
Verlag Gikas Verlag
Datum 2017
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung