Αρχιτεκτονικές μεταφορές σε "στυλ μπάουχαους"

Titel Αρχιτεκτονικές μεταφορές σε "στυλ μπάουχαους"
Autor*in Δήμα, Λίνα
Herausgeber*in Γιακουμάτος, Ανδρέας
Herausgeber*in Γεωργιάδης, Σωκράτης
Buchtitel Το Bauhaus και η Ελλάδα. Η νέα ιδέα της σύνθεσης στις τέχνες και την αρχιτεκτονική
Ort Αθήνα
Verlag Καπόν
Datum 2021
Seiten 222-229
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung