Ο Νικηφόρος Λύτρας στο Μόναχο. Μαθητεία και έργα

Wissensbasis

Nikiforos Lytras
Titel Ο Νικηφόρος Λύτρας στο Μόναχο. Μαθητεία και έργα
Autor*in Παυλόπουλος, Δημήτρης
Publikation Τηνιακά. Επιστημονική Περιοδική Έκδοση της Εταιρείας Τηνιακών Μελετών
Band 4
Datum 2010
Seiten 193-202
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung