Τα διακριτικά γνωρίσματα. Συγκριτική ανάλυση με έμφαση στο ελληνικό και γερμανικό δίκαιο

Titel Τα διακριτικά γνωρίσματα. Συγκριτική ανάλυση με έμφαση στο ελληνικό και γερμανικό δίκαιο
Autor*in Voelkel, Henning
Hrsg. der Reihe Περάκης, Ευάγγελος
Ort Αθήνα
Verlag Νομική Βιβλιοθήκη
Datum 2017
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung