Από την εποχή του χαλκού στην καβαφική Αλεξάνδρεια. Η γερμανική τύχη της ποίησης του Κ. Π. Καβάφη. Μια μεταφραστική ανασκόπηση

Titel Από την εποχή του χαλκού στην καβαφική Αλεξάνδρεια. Η γερμανική τύχη της ποίησης του Κ. Π. Καβάφη. Μια μεταφραστική ανασκόπηση
Autor*in Μοσκόβου, Σπύρος
Publikation Το Βήμα
Ort Αθήνα
Datum 21.03.2004
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung