Πολεμικές οφειλές και εγκληματίες πολέμου στην Ελλάδα. Ψάχνοντας την ηθική και υλική δικαίωση μετά τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο

Titel Πολεμικές οφειλές και εγκληματίες πολέμου στην Ελλάδα. Ψάχνοντας την ηθική και υλική δικαίωση μετά τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο
Autor*in Κωνσταντινάκου, Δέσποινα-Γεωργία
Hrsg. der Reihe Πετμεζάς, Σωκράτης
Ort Αθήνα
Verlag Αλεξάνδρεια
Datum 2015
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung