Πολιτισμικές μεταφορές και η πολιτισμική ιστορία της Ελλάδας

Titel Πολιτισμικές μεταφορές και η πολιτισμική ιστορία της Ελλάδας
Autor*in Espagne, Michel
Herausgeber*in Ταμπάκη, Άννα
Herausgeber*in Πολυκανδριώτη, Ουρανία
Buchtitel Ελληνικότητα και ετερότητα. Πολιτισμικές διαμεσολαβήσεις και εθνικός χαρακτήρας' στον 19ο αιώνα
Band 1
Ort Αθήνα
Verlag ΕΙΕ-ΙΙΕ
Datum 2016
Seiten 21-44
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung