Αντώνιος Γιανναράκης, Άσματα κρητικά, Λιψία 1876

Wissensbasis

Antonios Jannaris
Titel Αντώνιος Γιανναράκης, Άσματα κρητικά, Λιψία 1876
Autor*in Πολίτης, Αλέξης
Buchtitel Το δημοτικό τραγούδι
Ort Ηράκλειο
Verlag Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης
Datum 2010
Seiten 379-391
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung