Ο γιατρός Πέτρος Κόκκαλης στο Ανατολικό Βερολίνο ( 1955-1962)

Wissensbasis

Petros Kokkalis
Titel Ο γιατρός Πέτρος Κόκκαλης στο Ανατολικό Βερολίνο ( 1955-1962)
Autor*in Βραζιτούλης, Γιώργος
Publikation Exantas
Ausgabe 13
Datum 2010
Seiten 76-87
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung