Ζητήματα θρησκευτικής ελευθερίας στο χώρο της εκπαίδευσης : Παράλληλες προσεγγίσεις και αποκλίσεις στη νομολογία των ανωτάτων δικαστηρίων της Γερμανίας και της Ελλάδας

Titel Ζητήματα θρησκευτικής ελευθερίας στο χώρο της εκπαίδευσης : Παράλληλες προσεγγίσεις και αποκλίσεις στη νομολογία των ανωτάτων δικαστηρίων της Γερμανίας και της Ελλάδας
Autor*in Χλέπας, Νικόλαος-Κομνηνός
Autor*in Δημητρόπουλος, Παναγιώτης Η.
Hrsg. der Reihe Παπαδημητρίου, Γ.
Hrsg. der Reihe Μακρυδημήτρης, Αντ.
Ort Αθήνα
Verlag Σάκκουλας
Datum 1997
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung