Η γερμανική Κατοχή

Titel Η γερμανική Κατοχή
Autor*in Καρέλλης, Μανόλης
Buchtitel Ιστορικά σημειώματα για την Κρήτη. Από την Επανάσταση του 1866 ώς την Κατοχή
Ort Ηράκλειο
Verlag Πανεπιστημιακές εκδόσεις Κρήτης
Datum 2005
Seiten 175-258
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung