Η απαρχή της ελληνικής αρχαιολογίας και η ίδρυση της Αρχαιολογικής Εταιρείας

Wissensbasis

Kyriakos Pittakis
Titel Η απαρχή της ελληνικής αρχαιολογίας και η ίδρυση της Αρχαιολογικής Εταιρείας
Autor*in Πετράκος, Βασιλείος Χ.
Herausgeber*in Ανδρεάδη, Ηλέκτρα
Ort Αθήνα
Verlag Η εν Αθήναις Αρχαιολογική Εταιρεία
Datum 2004
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung