Η Βαϊμάρη στην Αθήνα. Όψεις της πρόσληψης του γερμανικού Κλασικισμού στην Ελλάδα του 19ου αιώνα

Wissensbasis

Ekaterini Mitralexi
Titel Η Βαϊμάρη στην Αθήνα. Όψεις της πρόσληψης του γερμανικού Κλασικισμού στην Ελλάδα του 19ου αιώνα
Autor*in Μητραλέξη, Αικατερίνη
Herausgeber*in Ταμπάκη, Άννα
Herausgeber*in Πολυκανδριώτη, Ουρανία
Buchtitel Ελληνικότητα και ετερότητα: Πολιτισμικές διαμεσολαβήσεις και 'εθνικός χαρακτήρας' στον 19ο αιώνα
Band 1
Ort Αθήνα
Verlag ΕΙΕ-ΙΙΕ
Datum 2016
Seiten 323-335
Weiteres Goethe, Schiller
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung