Χαρακτική από τη λαϊκή δημοκρατία της Γερμανίας

Titel Χαρακτική από τη λαϊκή δημοκρατία της Γερμανίας
Herausgeber*in Εθνική Πινακοθήκη και Μουσείο Αλέξανδρου Σούτσου
Herausgeber*in Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού
Ort Αθήνα
Verlag Εθνική Πινακοθήκη και Μουσείο Αλέξανδρου Σούτσου
Datum 1984
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung