Πεζογραφικά κείμενα του πολέμου και της κατοχής

Titel Πεζογραφικά κείμενα του πολέμου και της κατοχής
Autor*in Πρωτόπαπα-Μπουμπουλίδου, Γλυκερία
Ort Ιωάννινα
Verlag Δωδώνη: Επιστημονική Επετηρίς Φιλοσοφικής Σχολής Πανεπιστημίου Ιωαννίνων
Datum 1974
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung