Η έννοια της Αναγέννησης στο έργο του Παντελή Πρεβελάκη

Titel Η έννοια της Αναγέννησης στο έργο του Παντελή Πρεβελάκη
Autor*in Γωνιωτάκη, Ιωάννα
Herausgeber*in Ματθιόπουλος, Ευγένιος Δ.
Herausgeber*in Χατζηνικολάου, Νίκος
Buchtitel Η ιστορία της τέχνης στην Ελλάδα
Verlag Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης
Datum 2003
Seiten 207-231
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung