Ιστορία της ελληνικής γλώσσας τον 19ο αιώνα: Eθνική ιδεολογία, γλωσσικό ζήτημα και γλωσσική επιστήμη

Wissensbasis

Alexandra Sfini
Titel Ιστορία της ελληνικής γλώσσας τον 19ο αιώνα: Eθνική ιδεολογία, γλωσσικό ζήτημα και γλωσσική επιστήμη
Autor*in Σφοίνη, Αλεξάνδρα
Herausgeber*in Ταμπάκη, Άννα
Herausgeber*in Πολυκανδριώτη, Ουρανία
Buchtitel Ελληνικότητα και ετερότητα: Πολιτισμικές διαμεσολαβήσεις και 'εθνικός χαρακτήρας' στον 19ο αιώνα
Band 2
Ort Αθήνα
Verlag ΕΙΕ-ΙΙΕ
Datum 2016
Seiten 283-298
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung