Ο Αναστάσιος Εμμ. Παπάς κατά την προεπαναστατική περίοδο και τις αρχές της επαναστατικής

Titel Ο Αναστάσιος Εμμ. Παπάς κατά την προεπαναστατική περίοδο και τις αρχές της επαναστατικής
Autor*in Βακαλόπουλος, Απόστολος
Buchtitel Εμμανουήλ Παπάς, "αρχηγός και υπερασπιστής της Μακεδονίας". Η ιστορία και το αρχείο της οικογένειάς του
Ort Θεσσαλονίκη
Verlag Ίδρυμα Μελετών Χερσονήσου του Αίμου (ΙΜΧΑ)
Datum 1981
Seiten 189-199
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung