Το πανεπιστήμιο Αθηνών το 1879/1880 όπως το είδε ένας Γερμανός επισκέπτης

Titel Το πανεπιστήμιο Αθηνών το 1879/1880 όπως το είδε ένας Γερμανός επισκέπτης
Autor*in Τρωιάνος, Σπύρος
Buchtitel Πρακτικά Διεθνούς Συμποσίου: Πανεπιστήμιο: Ιδεολογία και Παιδεία. Ιστορική Διάσταση και Προοπτικές. Αθήνα, 21-25 Σεπτεμβρίου 1987
Band 1
Ort Αθήνα
Verlag Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς
Datum 1989
Seiten 105-111
Weiteres Universität Athen, Karl Eduard Zachariä von Lingenthal, Ein Winter in Griechenland, Teubner, Leipzig
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung