Οι οικονομικές σχέσεις Ελλάδας–Γερμανίας μετά τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο

Titel Οι οικονομικές σχέσεις Ελλάδας–Γερμανίας μετά τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο
Autor*in Αποστολόπουλος, ∆ηµήτρης Κ.
Herausgeber*in Χρυσός, Ευάγγελος
Herausgeber*in Schultheiss, Wolfgang
Buchtitel Ορόσημα ελληνο-γερμανικών σχέσεων
Ort Αθήνα
Verlag Ίδρυμα της Βουλής των Ελλήνων για τον Κοινοβουλευτισμό και τη Δημοκρατία
Datum 2010
Seiten 277-292
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung