Το πρότυπο του Αγαθώνα στη διανόηση του Κ. Μ. Κούμα

Wissensbasis

Konstantinos M. Koumas
Titel Το πρότυπο του Αγαθώνα στη διανόηση του Κ. Μ. Κούμα
Autor*in Αργυροπούλου, Ρωξάνη
Publikation Επετηρίς του κέντρου ερεύνης της ελληνικής φιλοσοφίας
Band 23/24
Datum 1993-1994
Seiten 224-231
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung