Η μετάφραση ελληνικών δημοτικών τραγουδιών από τον Γκαίτε. Μια διευκρίνιση αναφορικά με την προέλευση των πρωτότυπων κειμένων

Titel Η μετάφραση ελληνικών δημοτικών τραγουδιών από τον Γκαίτε. Μια διευκρίνιση αναφορικά με την προέλευση των πρωτότυπων κειμένων
Autor*in Σιδερά-Λύτρα, Π.
Publikation Νέα Εστία
Band 147
Ausgabe 1723
Datum 2000
Seiten 827-828
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung