Περιπολία στο γερμανοκρατουμένο Αίγαιο Μάρτιος 1944. Από τη δράση του υποβρυχίου "Πιπίνος" κατά τον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο

Titel Περιπολία στο γερμανοκρατουμένο Αίγαιο Μάρτιος 1944. Από τη δράση του υποβρυχίου "Πιπίνος" κατά τον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο
Autor*in Ρούσσεν, Κώστας Α.
Publikation Γενικό Επιτέλειο Ναυτικού
Ausgabe 3/483
Datum 1993
Seiten 44
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung